ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich
 
Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej RODO):
 
Administrator danych
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, al. M. J. Piłsudskiego 7/9, 10-950 Olsztyn, dalej „ZGWM” lub „administrator”.
 
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: , lub korespondencyjne na wyżej wskazany adres ZGWM, z dopiskiem IOD.
 
Cel przetwarzania danych, podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane są:
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu:
  1. załatwienia żądanej sprawy przy użyciu formularza kontaktowego w Biuletynie Informacji Publicznej,
Czas przetwarzania danych: do czasu załatwienia żądanej sprawy.
 1. organizacji konkursów, imprez, wydarzeń,
Czas przetwarzania danych: do czasu organizacji i rozliczenia konkursu, imprezy, wydarzenia lub wycofania zgody.
 1. publikacji danych (w tym wizerunku) uczestników biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez ZGWM,
Czas przetwarzania danych: do czasu publikacji materiałów fotograficznych lub wideo z wizerunkiem uczestników lub do czasu wycofania zgody.
 1. Publikacja danych przedstawicieli ZGWM w zespołach roboczych powoływanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego,
Czas przetwarzania danych: do czasu publikacji danych na stronie internetowej Związku lub do czasu wycofania zgody.
Podanie danych w ww. celach jest dobrowolne, a udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jakiego dokonywał administrator przed jej wycofaniem.
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu:
  1. zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy cywilnoprawnej,
Czas przetwarzania danych: do czasu wykonania umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji.
 1. organizacji szkoleń,
Czas przetwarzania danych: do czasu przeprowadzenia szkolenia oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji.
Podanie danych w ww. celach jest obowiązkowe aby zawrzeć umowę cywilnoprawną, czy skorzystać z usługi organizacji szkolenia,
 1. wypłaty środków z Funduszu Promocji ZGWM
Czas przetwarzania danych: do czasu wykonania i rozliczenia umowy z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji.
 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu:
  1. kontaktu z kontrahentami, gminami członkowskimi i ich jednostkami organizacyjnymi,
Czas przetwarzania danych: do czasu współpracy z kontrahentem, gminą członkowską lub jej jednostkami organizacyjnymi, z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji.
 1. przeprowadzenia zamówień publicznych/przetargów,
Czas przetwarzania danych: do czasu rozstrzygnięcia zamówienia publicznego/przetargu z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji.
 1. sporządzenia i publikacja protokołu z posiedzenia Zarządu ZGWM, aby zapewnić jawność i dostępność podejmowanych działań przez Zarząd,
Czas przetwarzania danych: dane utrwalone za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk są przetwarzane do czasu sporządzenia protokołu z posiedzenia Zarządu, a następnie do czasu publikacji protokołu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podanie danych w ww. celach jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa.
 
Odbiorcy danych osobowych
Dane mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora takim jak dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych w celu zapewnienia zgodnego z prawem i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.
Każdorazowo ujawnianie danych realizowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na podstawie powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom działającym w imieniu i na rzecz administratora danych osobowych.
 
Przysługujące prawa
Dane przetwarzane na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO
prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO
prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Młodziejewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-26 10:55:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-26 10:56:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-28 12:28:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
141 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »