Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-02-02
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu
Tytuł aktu
Uchwała nr 14/23/2022 Zarządu ZGWM z dnia 2 lutego 2022 roku w sprawie: Regulaminu organizacyjnego Biura ZGWM
Nr aktu prawnego
14/23/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu ZGWM za 2018 rok
Nr aktu prawnego
Nr 22/36/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2017-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zgromadzenia
Tytuł aktu
w sprawie : uchwalenia budżetu ZGWM na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
VII/39 /2017
Status
Nieobowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2017-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zgromadzenia
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich na lata 2018 – 2021
Nr aktu prawnego
VII/38/2017
Status
Nieobowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2017-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zgromadzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wysokości składek członkowskich
Nr aktu prawnego
VII/37/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2017-06-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zgromadzenia
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia Zarządowi Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
Nr aktu prawnego
VI/36/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2017-06-08
Grupa tematyczna
Uchwały Zgromadzenia
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
Nr aktu prawnego
VI/35/ 2017
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2017-06-08
Grupa tematyczna
Uchwała Zgromadzenia
Tytuł aktu
Uchwała Nr VI/36/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Zarządowi Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr VI/36/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2017-06-08
Grupa tematyczna
Uchwała Zgromadzenia
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
Nr aktu prawnego
VI/35/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2017-06-08
Grupa tematyczna
Uchwała Zgromadzenia
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
Nr aktu prawnego
VI/35/2017
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji