ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem
e-mail:
Inspektor Ochrony Danych – Natalia Nowak
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich
Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej RODO)
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, al. M. J. Piłsudskiego 7/9, 10-950 Olsztyn, e-mail: ,  dalej „ZGWM” lub „Administrator”.
 
CEL, PODSTAWA PRAWNA I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Przetwarzanie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 1. Korzystanie z formularza kontaktowego w BIP:
 • celem przetwarzania danych jest załatwienie żądanej sprawy przy użyciu formularza kontaktowego w BIP,
 • podanie danych jest niezbędne w celu załatwienia żądanej sprawy,
 • dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia żądanej sprawy,
 1. Kontakt poza realizowanymi zadaniami:
 • celem przetwarzania danych jest przesyłanie dodatkowych informacji, ofert itp. Kontrahentom, gminom członkowskim i ich jednostkom organizacyjnym,
 • podanie danych jest niezbędne w celu otrzymywania od Związku dodatkowych informacji poza realizowanymi zadaniami,
 • dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody,
 1. Organizacji konkursów, imprez, wydarzeń
 • celem przetwarzania danych jest organizacja konkursów, imprez, wydarzeń,
 • podanie danych osobowych jest niezbędne w celu udziału w konkursie, imprezie lub wydarzeniu,
 • dane będziemy przetwarzać do czasu organizacji i rozliczenia konkursu, imprezy, wydarzenia lub wycofania zgody,
 1. Publikacji danych (w tym wizerunku) uczestników biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez ZGMW
 • celem przetwarzania jest promocja działalności Związku,
 • dane będziemy przetwarzać do czasu publikacji materiałów fotograficznych lub wideo z wizerunkiem uczestników lub do czasu wycofania zgody.
Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie na adres e-mail: . Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego przez Administratora przed jej wycofaniem.
 1. Przetwarzanie na potrzeby wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 1. Zawieranie umowy cywilnoprawnej:
  • celem przetwarzania danych jest zawarcie, wykonanie i rozliczenie umowy cywilnoprawnej,
  • podanie danych jest obowiązkowe, aby zawrzeć umowę cywilnoprawną,
  • przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagane.
 2. Organizacji szkoleń:
 • celem przetwarzania jest organizacja szkolenia,
 • podanie danych jest niezbędne aby wziąć udział w szkoleniu,
 • dane będziemy przetwarzać do czasu przeprowadzenia szkolenia oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji,
 1. Wypłaty środków z Funduszu Promocji ZGWM:
 • celem przetwarzania jest wypłata środków z Funduszu Promocji ZGWM,
 • dane będziemy przetwarzać do czasu wykonania i rozliczenia umowy z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji,
 1. Przeprowadzenie postępowania ofertowego wyłączonego ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych:
 • celem przetwarzania danych jest wyłonienie Wykonawcy danej usługi oraz zawarcie, wykonanie i rozliczenie zawartej z nim umowy,
 • przetwarzanie danych jest obowiązkowe, aby wziąć udział w postępowaniu ofertowym i zawrzeć umowę,
 • dane będziemy przetwarzać przez 2 lata licząc od stycznia roku następującego po zakończeniu postępowania.
 1. Przetwarzanie w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c)
 1. Kontakt w zakresie realizowanych zadań
 • celem przetwarzania danych jest rozpatrywanie spraw, udzielanie odpowiedzi na zapytania kontrahentów, gmin członkowskich i ich jednostek organizacyjnych,
 • przetwarzanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa,
 • dane będziemy przetwarzać: do czasu współpracy  z kontrahentem, gminą członkowską lub jej jednostkami organizacyjnymi, z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji.
 1. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych
 • celem przetwarzania danych jest wyłonienie Wykonawcy danej usługi i zawarcie z nim umowy,
 • przetwarzanie danych jest obowiązkowe, aby wziąć udział w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami prawa,
 • dane będziemy przetwarzać przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego  lub przez okres trwania umowy zawartej w wyniku tego postępowania.
 1. Posiedzenia Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
 • celem przetwarzania danych jest organizacja i przeprowadzenie posiedzenia Zarządu ZGWM, a następnie sporządzenie i publikacja protokołu z posiedzenia ZGWM, aby zapewnić jawność i dostępność podejmowanych działań przez Zarząd,
 • przetwarzanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa,
 • Dane utrwalone za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk przetwarzamy do czasu sporządzenia protokołu z posiedzenia Zarządu, a następnie do czasu publikacji protokołu w Biuletynie Informacji Publicznej.
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych. Przysługuje Państwu także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
ODBIORCY DANYCH
Dane mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora takim jak dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych w celu zapewnienia zgodnego z prawem i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każdorazowo ujawnianie danych realizowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na podstawie powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom działającym w imieniu i na rzecz administratora danych osobowych.
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: lub korespondencyjnie na wskazany wyżej adres Administratora, z dopiskiem IOD.
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Akapit nr 3 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Młodziejewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-26 10:55:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-26 10:56:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-09 11:04:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2270 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »